معنی و ترجمه کلمه authorized stockage list به فارسی authorized stockage list یعنی چه

authorized stockage list


صورت شارژ انبار
علوم نظامى : ليست ذخيره انبار مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها