معنی و ترجمه کلمه authorized strength به فارسی authorized strength یعنی چه

authorized strength


استعداد مجاز( پرسنلى)
علوم نظامى : استعداد مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها