معنی و ترجمه کلمه auto-starter به فارسی auto-starter یعنی چه

auto-starter


الکترونيک : استارت خودکار

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها