معنی و ترجمه کلمه autocratically به فارسی autocratically یعنی چه

autocratically


بطور مطلق ،مستقلانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها