معنی و ترجمه کلمه autography به فارسی autography یعنی چه

autography


دستخط،چاپ سنگى ،باصمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها