معنی و ترجمه کلمه automated flowchart به فارسی automated flowchart یعنی چه

automated flowchart


کامپيوتر : ترسيم نمودار به صورت خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها