معنی و ترجمه کلمه automated intelligence file به فارسی automated intelligence file یعنی چه

automated intelligence file


علوم نظامى : پرونده اطلاعاتى کامپيوترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها