معنی و ترجمه کلمه automatic behavior به فارسی automatic behavior یعنی چه

automatic behavior


روانشناسى : رفتار خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها