معنی و ترجمه کلمه automatic carrier landing system به فارسی automatic carrier landing system یعنی چه

automatic carrier landing system


علوم نظامى : سيستم کنترل فرود خودکار براى هواپيما

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها