معنی و ترجمه کلمه automatic control technology به فارسی automatic control technology یعنی چه

automatic control technology


علوم مهندسى : تکنولوژى اتوماتيک کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها