معنی و ترجمه کلمه automatic error correction به فارسی automatic error correction یعنی چه

automatic error correction


تصحيح خودکار اشتباه
کامپيوتر : اصلاح خودکار خطا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها