معنی و ترجمه کلمه automatic mixture control به فارسی automatic mixture control یعنی چه

automatic mixture control


علوم هوايى : کنترل غلظت اتوماتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها