معنی و ترجمه کلمه automatic speed selector به فارسی automatic speed selector یعنی چه

automatic speed selector


علوم مهندسى : سلکتور اتوماتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها