معنی و ترجمه کلمه automatic telephone به فارسی automatic telephone یعنی چه

automatic telephone


علوم مهندسى : تلفن خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها