معنی و ترجمه کلمه automatic tuning به فارسی automatic tuning یعنی چه

automatic tuning


الکترونيک : ميزانساز خودکار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها