معنی و ترجمه کلمه automatic voice network به فارسی automatic voice network یعنی چه

automatic voice network


علوم نظامى : شبکه صوتى خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها