معنی و ترجمه کلمه automobile battery به فارسی automobile battery یعنی چه

automobile battery


الکترونيک : باترى اتومبيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها