معنی و ترجمه کلمه automotive wrench به فارسی automotive wrench یعنی چه

automotive wrench


علوم مهندسى : اچار اتومبيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها