معنی و ترجمه کلمه autotomize به فارسی autotomize یعنی چه

autotomize


تقسيم خودبخود کردن ،انفصال خودبخود پيداکردن( در مورد اعضاء مختلف بدن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها