معنی و ترجمه کلمه auxiliary contours به فارسی auxiliary contours یعنی چه

auxiliary contours


خطوط ميزان منحنى واسطه
علوم نظامى : خطوط ميزان منحنى تکميلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها