معنی و ترجمه کلمه auxiliary landing field (alf) به فارسی auxiliary landing field (alf) یعنی چه

auxiliary landing field (alf)


علوم نظامى : فرودگاه کمکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها