معنی و ترجمه کلمه auxiliary machinery به فارسی auxiliary machinery یعنی چه

auxiliary machinery


دستگاههاى کمکى
علوم نظامى : ماشينهاى فرعى ماشينهاى کمکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها