معنی و ترجمه کلمه auxiliary operation به فارسی auxiliary operation یعنی چه

auxiliary operation


عمل کمکى ،عمليات کمکى
کامپيوتر : عملکرد کمکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها