معنی و ترجمه کلمه auxiliary storage به فارسی auxiliary storage یعنی چه

auxiliary storage


انباره کمکى ،حافظه کمکى ،انبار کمکى
کامپيوتر : ذخيره سازى کمکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها