معنی و ترجمه کلمه auxiliary value (am) به فارسی auxiliary value (am) یعنی چه

auxiliary value (am)


مقدار کومکى
معمارى : ارزش کومکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها