معنی و ترجمه کلمه available cash به فارسی available cash یعنی چه

available cash


قانون ـ فقه : موجودى بانک بدون در نظر گرفتن چکهايى که در دست مشتريان است و هنوز به بانک ارائه نشده است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها