معنی و ترجمه کلمه avenue به فارسی avenue یعنی چه

avenue


خيابان ،راه ،کوچه باغ
عمران : خيابان اصلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها