معنی و ترجمه کلمه average cost pricing به فارسی average cost pricing یعنی چه

average cost pricing


بازرگانى : قيمت گذارى بر اساس هزينه متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها