معنی و ترجمه کلمه average marginal relationship به فارسی average marginal relationship یعنی چه

average marginal relationship


بازرگانى : رابطه مفاهيم متوسط و نهائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها