معنی و ترجمه کلمه average molecular speed به فارسی average molecular speed یعنی چه

average molecular speed


شيمى : سرعت مولکولى متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها