معنی و ترجمه کلمه average speed به فارسی average speed یعنی چه

average speed


سرعت متوسط
ورزش : سرعت متوسط
علوم نظامى : سرعت متوسط حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها