معنی و ترجمه کلمه average به فارسی average یعنی چه

average


ميانگين حسابى ،خسارت( دريائى)،معدل گرفتن ،به دست اوردن مقدار متوسط،مقدار متوسط،ميانگاه ،حد متوسط،معدل ،متوسط،درجه عادى ،حد وسط( چيزيرا )پيدا کردن ،ميانه قرار دادن ،ميانگين گرفتن ،رويهمرفته ،بالغ شدن
علوم مهندسى : ميانگين
عمران : م توسط
معمارى : روى هم رفته
قانون ـ فقه : ميانگين ،خسارت بحرى
شيمى : متوسط حسابى
روانشناسى : متوسط
زيست شناسى : ميانگين
بازرگانى : خسارت در بيمه ،متوسط
ورزش : ميانگين موفقيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده