معنی و ترجمه کلمه avernus به فارسی avernus یعنی چه

avernus


مناطق جهنمى ،جهنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها