معنی و ترجمه کلمه aviation duty به فارسی aviation duty یعنی چه

aviation duty


شغل پروازى
علوم نظامى : شغل خلبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها