معنی و ترجمه کلمه aviationelectronic به فارسی aviationelectronic یعنی چه

aviationelectronic


علوم هوايى : بکارگيرى الکترونيک در صنعت هوانوردى يا فضانوردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها