معنی و ترجمه کلمه avid به فارسی avid یعنی چه

avid


حريص ،ازمند،مشتاق ،ارزومند،متمايل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها