معنی و ترجمه کلمه avocational به فارسی avocational یعنی چه

avocational


وابسته بکار فرعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها