معنی و ترجمه کلمه avoidance clause به فارسی avoidance clause یعنی چه

avoidance clause


بازرگانى : شرط لغو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها