معنی و ترجمه کلمه avoidance learning به فارسی avoidance learning یعنی چه

avoidance learning


روانشناسى : يادگيرى اجتنابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها