معنی و ترجمه کلمه awarding of points به فارسی awarding of points یعنی چه

awarding of points


ورزش : امتياز دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها