معنی و ترجمه کلمه awareness به فارسی awareness یعنی چه

awareness


اگاهى ،اطلاع ،هشيارى
روانشناسى : اگاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها