معنی و ترجمه کلمه awesome به فارسی awesome یعنی چه

awesome


مايه هيبت يا حرمت ،پر از ترس و بيم ،حاکى از ترس ،ناشى از بيم ،وحشت اور،ترس اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها