معنی و ترجمه کلمه axial thrust به فارسی axial thrust یعنی چه

axial thrust


فشار محورى
علوم مهندسى : بار محورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها