معنی و ترجمه کلمه axiom به فارسی axiom یعنی چه

axiom


بديهيه ،اصل متعارف ،حقيقت اشکار،قضيه حقيقى ،حقيقت متعارفه ،بديهيات ،قاعده کلى ،اصل عمومى ،اصل موضوعه ،پند،اندرز
قانون ـ فقه : اصل مسلم
روانشناسى : اصل بديهى
بازرگانى : امر بديهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها