معنی و ترجمه کلمه axis به فارسی axis یعنی چه

axis


مهره دوم گردن ،محورهاى مختصات ،محور طولى ،قطب ،محور تقارن ،مهره اسه ،محور چرخ ،ميله
علوم مهندسى : خط محور
کامپيوتر : محور
عمران : محور
شيمى : محور
روانشناسى : محور
ورزش : مهره محورى
عل وم هوايى : محور
علوم نظامى : خط طولى يا عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها