معنی و ترجمه کلمه bachelor به فارسی bachelor یعنی چه

bachelor


مرد مجرد،نواموز جديد ارتش ،بدون عيال ،عزب ،مجرد،مرد بى زن ،زن بى شوهر،مرد يا زنى که بگرفتن اولين درجه ء علمى دانشگاه نائل ميشود،ليسانسيه ،مهندس ،باشليه ،دانشياب
قانون ـ فقه : بى زن
روانشناسى : مرد مجرد
علوم نظامى : ليسان سيه ليسانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها