معنی و ترجمه کلمه back(ward) dive به فارسی back(ward) dive یعنی چه

back(ward) dive


ورزش : شيرجه از پشت و فرود با دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها