معنی و ترجمه کلمه back drilling attachment به فارسی back drilling attachment یعنی چه

back drilling attachment


علوم مهندسى : تجهيزات سوراخ کردن از پشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها