معنی و ترجمه کلمه back haul به فارسی back haul یعنی چه

back haul


بارگيرى در بازگشت از يک ماموريت بارگيرى دوسره
علوم نظامى : باربرگشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها