معنی و ترجمه کلمه back titration به فارسی back titration یعنی چه

back titration


تيتر کردن مازاد
شيمى : تيتر کردن معکوس

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها